Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, oral ve maksillofasiyal doku ve organların sistematik olarak incelendiği, bu yapılara ait tüm fizyolojik ve patolojik değişikliklerin klinik ve radyografik olarak yorumlanarak ağız, diş ve mukoza hastalıklarının tanısını koyan, bu dokuların iyileştirilmesine yönelik en uygun tedavi planını hazırlayarak hastaları tedavilerinin yapılacağı uzmanlık dallarına yönlendiren kliniktir.

Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı, “Oral Diagnoz” ve tanı amaçlı görüntüleme işlemlerinin yapıldığı “Radyoloji Kliniği” nden oluşmaktadır.
Oral Diagnoz kliniğinde, fakülteye başvuran hastaların, ilk muayeneleri yapılarak,klinik muayene sonrası gerekli durumlarda radyografik muayene yapılmakta ve elde edilen veriler doğrultusunda tedavi planlamaları hazırlanmaktadır. Radyoloji Kliniği bünyesinde mevcut konik ışınlı bilgisayarlı tomografi ile; ortognatik cerrahi planlamalar, implant planlaması, gömülü dişlerin değerlendirilmesi, çene-yüz bölgesinde görülen kist, tümör ve benzeri lezyonların 3 boyutlu olarak değerlendirilmesi yapılabilmektedir.

Radyoloji kliniğinde, fakülteye ilk kez başvuran hastaların yanısıra, diğer kliniklerde tedavileri devam eden hastaların yönlendirilerek, ağız içi (periapikal radyografi, bite-wing radyografi, okluzal radyografi vb.) ve ağız dışı (panoramik radyografi, sefalometrik radyografi vb.) iki boyutlu görüntüleme yöntemleri ile radyografik tetkikleri yapılmaktadır.

Oral Diagnoz Kliniği’nde öğrencilerimize, hastaların asıl başvuru nedenlerinin incelenmesinin yanı sıra tüm baş-boyun bölgesi ve ağız içi muayene yöntemleri öğretilmektedir. Ağız içinde diş çürükleri ve diş eti hastalıklarının dışında, çene kemikleri ve eklemi, tükürük bezleri, dil, ağız tabanı, dudak ve ağız içinde görülen tüm yumuşak dokuların hastalıkları Anabilim Dalımızın ilgi alanına girmektedir ve eğitim müfredatımızda yer almaktadır.

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01