Pedodonti

Pedodonti

Pedodonti Ana Bilim Dalı; bebeklikten başlayarak adölasan dönem de dahil olmak üzere çocuklarda ağız ve diş bölgesinin hastalıklarının teşhisi, tedavisi ile birlikte koruyucu tedavilerin uygulandığı uzmanlık dalıdır.
Eğitim boyunca öğrencilere çocuklarda davranış yönlendirmeleri, çürük önleyici tedaviler, dişlerde restoratif tedaviler, süt dişi ve daimî dişlerde kanal tedavileri, dental yaralanmalara yaklaşım koruyucu ve önleyici ortodontik tedaviler, çocuklarda protetik tedaviler konusunda eğitim hem teorik hem klinik eğitim verilmektedir. Öğrencilere lisans eğitimi boyunca 3., 4. ve 5. sınıfta verilen teorik dersler ve klinik uygulama eğitimleri ile birlikte güncel ve teknolojik gelişmeler takip edilerek, çocuk hastaları tedavi edebilmek amacıyla bilgi donanımı kazandırılmaktadır.
Bununla birlikte ana bilim dalında, anestezi uzmanı eşliğinde dental anksiyetesi olan, özel bakım gerektiren çocukların tedavileri genel anestezi ya da sedasyon eşliğinde yapılmaktadır.  

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01