Diş Hekimliği Fakültesi

Diş Hekimliği Genel Bilgiler
Bölümün Amacı

2019 yılında kurulan Gelişim Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültemizin amacı, güncel teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, son teknoloji cihazlarla ağız ve diş tedavisi uygulayan, toplum sağlığını gözeten, bilimsel gelişmeleri takip eden diş hekimleri yetiştirmektir.


Bölümün Hedefi

Öğrencilerimiz, modern cihazlar, donanımlı laboratuvar ve kliniklerin olduğu tam teşekküllü yerleşkemizde eğitimlerini almaktadırlar. Diş Hekimliği Fakültemizde öğrencilerimize, eğitime başladıkları ilk yıldan itibaren mesleki bilgi ve beceri düzeyini arttıracak nitelikte ve 5 yıl içerisinde klinik uygulamalara geçebilecekleri sistemde bir eğitim verilmektedir. 


Kariyer Olanakları
  • Diş hekimliği fakültesi mezunlarının kamuda veya serbest olarak çalışma hakkı bulunmaktadır.
  • Sağlık Bakanlığı ve Üniversite hastanelerine bağlı kurumlarda çalışma imkanı vardır.
  • DUS'na (Diş Hekimliği Uzmanlık Sınavı) girerek 8 anabilim dalında uzman diş hekimi olma şansı vardır.
  • Lisansüstü eğitim alarak akademik kariyer yapılabilmektedir.

Yatay Geçiş Yapılabilecek Bölümler

Üniversitemiz ön lisans/lisans programlarına “Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” doğrultusunda kontenjan dahilinde yatay geçişle öğrenci kabul etmektedir.


Dikey Geçiş Yapılabilecek Bölümler


diş hastanesi